Deutsch Wörter v.3

Övningen är skapad 2019-01-17 av zprty. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • samtal das Gespräch- e
 • ta studenten Abitur machen
 • lärlingsutbildning die Lehre
 • Jag har ansökt Ich habe mich beworben
 • ansöka om sich bewerben
 • tycka om mag (mögen)
 • fantastisk Klasse
 • ha gott rykte einen guten Ruf haben
 • få besked Bescheid bekommen
 • Annars? Und sonst?
 • Det är slut. Das ist vorbei./Es ist aus.
 • att motsätta sig något sich auf dem Koph stellen
 • Hans vänner går mig på nerverna. Seine Freunde gehen mir auf dem Keks.
 • dal das Tal- er
 • tycka om gefallen
 • Det händer mycket. Es ist was los.
 • komma ut rauskommen
 • café, pub die Kneipe- n
 • utomhus draußen
 • man samtalar man unterhält sich
 • hänga hocken
 • Det skulle vara häftigt/toppen. Das wäre Spitze.
 • vara bedeistrad/entusiastisk begeistert sein
 • Man blir upprörd/gör en grimasch sich ein Gesicht machen
 • lugna ner sig beruhigen
 • där dort
 • Ha pengar över Geld übrig haben
 • Ha så roligt Viel Spaß
 • släktingar Verwandte
 • ansikte das Gesicht
 • historia die Geschichte
 • domstol das Gericht
 • dikt das Gedicht

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/deutsch-worter-v-3.8789502.html

Dela