Deutsch von Gronkh 3

Övningen är skapad 2020-07-02 av JontePlayz. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • taumeln snubbla (stumble)
 • zu mir till mig
 • die Ecke hörnet (ett ord+artikel)
 • raus ut
 • Gehen wir raus. Vi går ut. (let's go out)
 • lautlos tyst (quiet)
 • war's das? var det allt? (that's it?)
 • Ich glaube so. Jag tror det.
 • Da war doch was. Det var någonting.
 • sonst annars
 • schade synd
 • enttäuschend dissapointing (besviken)
 • wenig lite/liten/litet (ett ord)
 • für so ein för en/ett så
 • hätte ich mir mehr gewünscht jag önskade mig mer
 • darf kan (may)
 • beschweren klaga, besvära (ett ord)
 • schweren tungt, svårt (ett ord)
 • abschnitt sektion
 • erzählen berätta
 • nie aldrig
 • ärger trubbel
 • das Gericht domstolen, maträtten (ett ord+artikel)
 • landen landa, hamna, anlända (ett ord)
 • ich vergaß jag glömde

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/deutsch-von-gronkh-3.9820328.html

Dela