Deutsch von Gronkh 1

Övningen är skapad 2020-06-28 av JontePlayz. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • trotzdem ändå
 • wahrscheinlich antagligen
 • schauen, geschaut, umschauen titta, tittade, titta omkring
 • infizierte (ich bin infiziert) infekterad (jag är infekterad)
 • ob oavsett, huruvida (ett ord)
 • das Gebäude byggnaden
 • übel dålig
 • zumindest åtminstone
 • bereit beredd, redo (ett ord)
 • fügen sätta
 • anzeigen, gezeigt visa, visade
 • halte håll
 • die Stelle jobbet, platsen (ett ord och dess artikel)
 • na komm kom igen
 • also los nu går vi
 • schalten, ausschalten växla, stäng av
 • hinter bakom
 • weiten, ausweiten bredda, expandera/bygga ut
 • mangelt saknar
 • drin där inne
 • dauert tar (x tid), håller (x tid) (ett ord)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/deutsch-von-gronkh-1.9819887.html

Dela