Det föränderliga Finland, Forum 7

Övningen är skapad 2019-04-15 av fagerb2. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • det gröna guldet skogen
 • Finlands valuta mark
 • näringsfrihetslag rätten att utöva yrke
 • penningsekonomi köpa varor med pengar
 • tjänstgöringstvång pigor och drängar måste arbeta för en bonde
 • stockflottning transport av stockar längs floder
 • bomullsänglar kvinnor som jobbade i textilfabriker
 • industrialisering övergång från handgjorda varor till fabriksgjorda varor
 • folkskoleförordning 1866 städerna skulle grunda gratis folkskolor
 • grundandet av föreningar åtgärd att försöka bli av med missförhållanden i samhället
 • förmyndare person som bestämde om (kvinnans) ärenden
 • kvinnosaksrörelse rörelse som ville förbättra kvinnans ställning
 • Aleksis Kivi Finlands nationalförfattare
 • Minna Canth kvinnlig författare och tidningsjournalist
 • Nikolaj Bobrikov rysk generalguvernör
 • Eugen Schauman finländsk aktivist
 • förryskning olika åtgärder för att göra Finland mer ryskt
 • Februarimanifestet 1899 begränsningar av Finlands autonomi
 • undfallenhetsmän de som vill följa Ryssland lagar
 • de konstitutionella män som vägrade lyda Rysslands bestämmelser
 • aktivisterna män som vile göra motstånd mot Ryssland med våld
 • realismen konstform som vill vara så äkta/naturlig som möjlig
 • symbolismen konstform som betonar fantasi och drömvärld
 • nationalromantik konstform som förhärligar det egna landet och språket
 • censur man förhindrar att åsikter och ideér sprid och publiceras
 • novembermanifestet 1905 upphävande av bestämmelser som begränsat Finlands autonomi
 • lantdagsreform förnyande av lantdagen, blev till riksdag
 • kvinnlig rösträtt 1906 alla 24 år fyllda kvinnor får rösta och ställa upp i val
 • Nikolaj ll enväldig kejsare i Ryssland
 • februarirevolutionen 1917 den ryska kejsaren tvingas avgå
 • Lenin de ryska arbetarnas ledare
 • bolsjeviker (kommunister) anhängare till Lenin
 • oktoberrevolutionen bolsjevikerna tog makten i Ryssland
 • Sovjetunionen den första arbetarledda staten grundas 1922

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/det-foranderliga-finland-forum-7.9037497.html

Dela