Des phrases - ma chambre

Övningen är skapad 2019-03-25 av SusanneLilliestam. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Dans ma chambre, il y a I mitt rum finns det
  • Mon objet favori est Min favoritsak är
  • Parce que Därför att
  • La fenêtre donne sur Fönstret vetter mot
  • Ma chambre est assez petite Mitt rum är ganska litet
  • Ma chambre est assez grande Mitt rum är ganska stort
  • C'est génial ! Det är jättebra!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/des-phrases-ma-chambre.8991666.html

Dela