Der Überfall

Övningen är skapad 2019-06-03 av Gunilla18. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • polisen die Polizei
 • god kväll Guten Abend
 • han undersöker er untersucht
 • ganska ziemlich
 • blek blaß
 • berätta erzählen
 • ensam allein
 • aldrig nie
 • mannen der Mann
 • han kom er kam
 • gjort gemacht
 • fått bekommen
 • jag är rädd ich habe Angst
 • pengarna das Geld
 • vad hände was passiert ist
 • såg han ut sah er aus
 • liten klein
 • bar trug
 • rock Mantel
 • i högra handen in der rechten Hand
 • helt stilla ganz still
 • pannan die Stirn
 • ingenting nichts
 • en bil ein Auto
 • affären das Geschäft
 • uttalat gesprochen
 • han har er hat
 • polisstationen die Wache
 • jag vet inte ich weiß nicht
 • han sprang er lief
 • han hoppade er lief
 • sett gesehen
 • jag tror ich glaube
 • oskyldig unschuldig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/der-uberfall.9097123.html

Dela