Der Tag beginnt 3

Övningen är skapad 2019-07-11 av Anddob. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • telefonieren ringa
 • laufen, er läuft springa, han springer
 • zum Bus laufen springa till bussen
 • er läuft zum Bus han springer till bussen
 • zur Schule fahren åka till skolan
 • er fährt zur Schule han åker till skolan
 • die Milch mjölken
 • später senare
 • frei ledig/fri
 • lecker god
 • pünktlich punktlig
 • neben jämte
 • noch etwas en sak till
 • ins Kino gehen gå på bio
 • liebe Leute kära vänner
 • jeder Tag varje dag
 • gar nichts ingenting alls
 • zum Beispiel (z. B.) till exempel
 • kriegen
 • überhaupt överhuvudtaget
 • die Nachrichten nyheterna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/der-tag-beginnt-3.9103569.html

Dela