Der Tag beginnt 1

Övningen är skapad 2019-07-11 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • schlafen, er schläft sova, han sover
 • das Schätzchen lilla älsklingen
 • lesen, er liest läsa, han läser
 • übrigens för övrigt/förresten
 • die Mail mejlet
 • sehen, er sieht se, han ser
 • die DVD dvd:n
 • morgens på morgonen
 • ins Bad gehen gå till badrummet
 • das Frühstück frukosten
 • essen, er isst äta, han äter
 • das Brötchen frallan
 • zum Bus gehen gå till bussen
 • fahren, er fährt åka, han åker
 • zur Arbeit fahren åka till jobbet
 • er fährt zur Arbeit han åker till jobbet
 • sprechen, er spricht prata, han pratar
 • mit Kollegen med kollegor
 • der Computer datorn
 • am Computer arbeiten arbeta vid datorn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/der-tag-beginnt-1.9103566.html

Dela