Der Sprung! S 13 gula rutan

Övningen är skapad 2017-09-12 av Pro178. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Da würde ich Angst haben Då skulle jag bli rädd
 • Mir würde kalt werden Jag skulle frysa
 • Das ist langweilig Det är långtråkigt
 • Das ist nicht für mich Det är inget för mig
 • Ich kann das nicht Det kan jag inte
 • Dabei würde mir schlecht werden Då skulle jag må illa
 • Nein, das ist zu gefährlich Nej, Det är för farligt
 • Dabei werde ich bestimmt nervös Då skulle jag säkert bli nervös
 • Ich finde das fruchtbar spannend Jag tycker Det är jättespännande
 • Das ist erfrischend Det är friskt
 • Das Gefühl von Freiheit ist herrlich Känslan av frihet är härlig
 • Ich möchte das unbedingt testen jag måste absolut pröva det
 • Ich liebe das Abenteuer jag älskar äventyr
 • Einmal in meinem Leben will ich das versuchen En gång i livet vill jag prova på det
 • Au ja, das klingt cool Ja, Det låter häftigt
 • Davon würde ich einen Kick bekommen jag skulle få en kick av det

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/der-sprung-s-13-gula-rutan.7430586.html

Dela