Der Sprung 4 Kapitel 1

Övningen är skapad 2014-09-10 av hogelid. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • das Gewitter åskan, åskvädret
 • das tanzende Boot den dansande båten
 • ich werde nie vergessen jag kommer aldrig att glömma
 • vor zwei Jahren för två år sedan
 • das erste Mal för första gången
 • der Sprachkurs språkkursen
 • besuchen besöka, gå på
 • der Ausländer utlänningen
 • ich wohnte jag bodde
 • planen planera
 • der Ausflug utflykten
 • wir stehen auf vi stiger (går) up
 • wir freuen uns auf vi gläder oss åt
 • die Bootsfahrt båtturen
 • stundenlang i timmar
 • herum fahren åka omkring
 • das Obst frukten
 • der Keks kexet
 • wir sind gut gelaunt vi är på gott humör
 • ich habe mitgemacht jag var med om (på)
 • scherzen skämta, skoja
 • die Wolke molnet
 • strahlen stråla, skina vackert
 • schneebedeckt snöklädd
 • Guck mal! kolla
 • zeigen visa, peka
 • Richtung Lindau i riktning mot Lindau
 • gerade just
 • Das Bodenseeschiff Bodensjöfartyget
 • die Hafeneinfahrt hamninloppet
 • der Löwe lejonet
 • der Leuchtturm fyren, fyrtornet
 • der Graf Zeppelin Greve Zeppelin (namnet på luftskeppet)
 • der Zeppelin zeppelinaren, luftskeppet
 • der Rundflug flygrundturen
 • sie ziehen auf de kommer upp
 • beachten lägga märke till
 • die Kirsche körsbäret
 • schaukeln gunga
 • sie schaut zum Himmel hon tittar mot himlen
 • verdecken täcka, skymma
 • Wind kommt auf det börjar blåsa
 • der Regen fängt an regnet börjar, det börjar regna
 • immer stärker allt kraftigare, allt häftigare
 • zum Ufer till stranden
 • Es sieht nach Gewitter aus Det ser ut att bli åska
 • er nimmt Kurs auf han tar kurs på
 • die Erzählerin berättaren (kvinnlig)
 • nenne einige Städte nämn nägra städer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/der-sprung-4-kapitel-1.3795096.html

Dela