Der Sprung 3, Woche 9

Övningen är skapad 2020-02-14 av edenskolan. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Frosch grodan
 • Ein Wunsch ist erfüllt! En önskan är uppfylld!
 • Sehr schön! Mycket vackert!
 • jeden Tag varje dag
 • einen Mogrens en morgon
 • Der Frosch ist verschwunden Grodan är försvunnen
 • Der Sommer ist zuende Sommaren är slut
 • Das ist bestimmt ein Buch Det är säkert en bok
 • ein Photo aus Österreich ett foto från Österrike
 • im Briefkasten i brevlådan
 • bis jetzt hittills
 • keine Antwerpen bekommen inte fått något svar
 • gestohlen stulit
 • nehmen ta
 • geben ge

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/der-sprung-3-woche-9.9638243.html

Dela