Der Erlkönig

Övningen är skapad 2019-04-09 av shooketh. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Es war einmal... Det var en gång...
 • reiten, er reitet, er ritt, er ist geritten rida, han rider, han red, han har ridit
 • der Wald +ä-er skogen
 • wehen blåsa
 • halten, er hält, er hielt, er hat gehalten hålla, han håller, han höll, han har hållit
 • der Schwief -e släpet/svansen
 • der Nebel -0 dimman
 • es gibt, es gab, es hat gegeben det finns, det fanns, det har funnits
 • es gibt, es gab, es hat gegeben det finns, det fanns, det har funnits
 • bekommen, er bekommt, er bekam, er hat bekommen , han får, han fick, han har fått
 • weinen gråta
 • ziehen, er zieht, er zog, er hat gezogen dra, han drar, han drog, han har dragit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/der-erlkonig.9025590.html

Dela