Demografi

Övningen är skapad 2016-05-11 av lottaback. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Demografi Befolkningsstatistik
 • Emigrant invandrare, ngn som flyttat till landet.
 • immigrant ngn som flyttat ut från landet
 • återflyttare emigrant eller flykting som flyttar hem igen
 • migration byta hemort eller byta land
 • nativitet demografiskt tal som beskriver antal födslar i ett område per år dividerat med befolkningen
 • mortalitet demografiskt mätvärde som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med befolkningsantalet
 • Reell befolkningstillväxt omfattas av naturliga befolkningstillväxten och flyttningsrörelsen
 • befolkningstethet folkmängd dividerat med area
 • befolkningspyramid åldersfördelning, hur många människor det finns i olika åldrar
 • urbanisering folkförflyttning från landsbyggd till stadsområden
 • kärnområde det ekonomiskt eller i övrig viktigaste området i ett land eller en region
 • centralort område där människornas verksamhet koncentreras, som har goda trafikförbindelser och erbjuder invånarna arbete och service

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/demografi.6191059.html

Dela