Demografi 2

Övningen är skapad 2016-05-11 av lottaback. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • influensområde område runt ett centrum som utnyttjar centrumrt för inköp och andraärenden
 • tätort bosättningsområde med minst 200 invånare, där avståndet mellan husen är högst 200 meter
 • Förort bostadsområde som byggts i närheten av en stad
 • Primärnäring t.ex jordbruk, skogsbruk, fiske. Jfr näringsstruktur
 • offentligasektorn allt som sköts med skattemedel
 • näringsstruktur fördelningar av ett lands yrkesaktiva befolkning på primärnäring
 • tertiärnäring tjänster och service
 • hållbarutveckling användning av naturresurser på ett sätt som tryggar kommande generationes intressen och välfärd
 • ekologiskt fotavtryck din egen miljöbelastning
 • ekoeffektivitet hur efektivt det är från ett ekologiskt syn vinkel
 • sekundärnäring förädlar råvaror, producerar nya saker av dem
 • influensområde området runt ett centrum som utnyttjar centrumet för inköp och andra ärenden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/demografi-2.6191064.html

Dela