Definitioner

Övningen är skapad 2021-09-07 av karingotenfelt. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • En mängd är... en väldefinerad samling element
 • Ordet väldefinierad syftar på att det på ett... entydigt sätt ska gå att avgöra om ett visst element ingår i mängden eller ej
 • : eller ; eller I sådan att
 • ø tomma mängden
 • .°. alltså
 • De naturliga talen (N) positiva heltal
 • De hela talen (Z) positiva och negativa heltal
 • Rationella talen (Q) - alla tal som kan skrivas på formen... a/b där a, b är heltal och b inte är 0
 • De reella talen (R) Alla ändliga och oändliga decimalutvecklingar
 • Utsaga (=påstående) är ett... uttryck eller yttrande som har ett samlingsvärde, dvs man kan säga att det är sant eller falskt
 • (? ) är påståenden som innehåller en eller flera ospecificerade fria variabler och kan vara sanna eller falska beroende på variablernas värden öppna utsagor
 • "Utsagor kan med (?) sättas samman till nya utsagor:" logiska operationer
 • Konjunktion (^) och
 • Disjunktion (V) eller
 • Negation (liggande L) inte
 • Uttryck "P --> Q" om P så Q
 • Uttryck "P <--> Q" P och om endast om Q
 • vilka är matematikens byggstenar? 4st definitioner, axiom, satser, bevis
 • Vilken matematisk byggsten? "... är grundläggande egenskaper som talar om hur de definierade objekten fungerar, alltså självklara satser utan bevis." axiom
 • Vilken matematisk byggsten? "... påståenden om de definierade objekten och deras egenskaper, som är samma under vissa angivna förutsättningar." satser
 • Vilken matematisk byggsten? "...inför olika objekt och egenskaper" definitioner
 • Vilken matematisk byggsten? "Argumentationskedjor som talar om/visar att en viss sats gäller." bevis
 • Vilken lag? a+b = b+a kommutativa lagen
 • Vilken lag? (a+b)+c = a+(b+c) associativa lagen
 • Vilken lag? a(b+c) = ab+ac distributiva lagen
 • Vad är ett bråk? ett uttryck av formen a/b där a, b är reella tal och b är inte 0
 • Ekvation matematiskt uttryck som innehåller obekanta tal, funktioner etc och likheter
 • Vad heter denna princip? "Så länge vi gör samma sak på båda sidor = så förändras inte sanningsmängden för likheten" fundamentala principen
 • Förstgradsekvation är en ekvation av formen... ax+b=0 där a, b är reella tal är kända med a är inte 0 och x är reella tal är obekant

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/definitioner.10535871.html

Dela