Davopavo

Övningen är skapad 2020-03-23 av humlamaja. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • uno one
 • due two
 • tre three
 • Quattro four
 • cinque five
 • sei six
 • sette seven
 • nove nine
 • dieci ten
 • lo sono i am
 • tu sei you are
 • essa/esso é it is
 • egli é he is
 • ella é she is
 • noi siamo we are
 • voi siete you are (multiple)
 • essi sono they are
 • un a
 • é is
 • e and
 • undici eleven
 • dodici twelve
 • tredici thirteen
 • quattordici fourteen
 • quindici fifteen
 • sedici sixteen
 • diciassette seventeen
 • diciotto eighteen
 • diciannove nineteen
 • venti twenty
 • scusa sorry
 • mi dispiace I'm sorry
 • aiuto help

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/davopavo.9712913.html

Dela