Das Dach 5c W.

Övningen är skapad 2020-04-14 av Svenskan. Antal frågor: 32.




Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • God morgon Guten Morgen
 • sängen das Bett
 • sängarna die Betten
 • sova schlafen
 • han sover er schläft
 • väckarklockan der Wecker
 • han vaknar er wacht auf
 • men aber
 • stiga upp aufstehen
 • du måste du musst
 • ropa rufen
 • fort, snabb schnell
 • äta essen
 • han äter er isst
 • småfranskan das Brötchen
 • smaka schmecken
 • den/det smakar es schmeckt
 • dricka trinken
 • koppen die Tasse
 • kopparna die Tassen
 • kaffet der Kaffee
 • säga sagen
 • du kan du kannst
 • skolan die Schule
 • skolorna die Schulen
 • När slutar skolan? Wenn ist die Schule aus?
 • åka fahren
 • till zu
 • läxan die Hausaufgabe
 • läxorna die Hausaufgaben
 • höra hören
 • tänka denken

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/das-dach-5c-w.9747092.html

Dela