Danska 1, Glosor

Övningen är skapad 2023-02-26 av Albin_Ziren. Antal frågor: 116.
Välj frågor (116)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • at hedde att heta
 • derhjemme därhemma
 • en dansker en dansk
 • en far en pappa
 • en fynbo en person från fyn
 • en jyde en person från jylland
 • en mor en mamma
 • en sjaellaender en person från själland
 • en svensker en svensk
 • er är
 • et navn ett namn
 • fra från
 • fynsk fynmål
 • ikke inte
 • jeg jag
 • jysk jyllänsk
 • kun bara
 • lidt lite
 • lille liten
 • mange många
 • meget mycket
 • og och
 • også också
 • siger säger
 • jöde jude
 • af av
 • at begynde att börja
 • at fortaelle att berätta
 • at ligge att ligga
 • att måle att mäta
 • en bakke en kulle
 • en bunke en hög
 • en by en stad
 • et bjerg ett berg
 • et trae ett träd
 • en top en topp
 • höj hög
 • muligt möjligt
 • måske kanske
 • vest väst
 • male måla
 • skål bunke
 • bakke kulle
 • at arbjede att arbeta
 • att laese att läsa
 • at skrive att skriva
 • at snakke att prata
 • at spörge att fråga
 • at tage att ta
 • bange rädd
 • böger böcker
 • en blyant en blyerts
 • en bog en bok
 • en bus en buss
 • en computer en dator
 • en gade en gata
 • en kuglepen en kulspets
 • en laerer en lärare
 • en skov en skog
 • et spörgsmål en fråga
 • et sted ett ställe
 • et sygehus ett sjukhus
 • et tog ett tåg
 • et vaerelse ett rum
 • fordi för att
 • gerne gärna
 • godt bra
 • i dag idag
 • i går igår
 • i morgen imorgon
 • lektier läxor
 • let lätt
 • papir papper
 • selv själv
 • svaert svårt
 • tak tack
 • vaesen varelse
 • bösser bögar
 • silke siden
 • tag tak
 • landsby by
 • 2. g 2an
 • at gå i bad att duscha
 • at have brug för att behöva
 • at kende att känna
 • at lukke att stänga
 • at spare sammen att spara ihop
 • at spille att spela
 • at vågne att vakna
 • at åbne att öppna
 • dejligt skönt
 • en kone en fru
 • en ferie en semester
 • en hverdag en vardag
 • en pige en flicka
 • en teenager en tonåring
 • en uddannelse en utbildning
 • en weekend en helg
 • en vej en väg
 • et efterår höst
 • et fjernsyn en tv
 • et forår vår
 • for eksempel exempelvis
 • for sjov på skoj
 • för innan
 • hvid vit
 • isaer speciellt
 • kold kall
 • sort svart
 • tit ofta
 • varm varm
 • itu isär
 • tjenstepige piga
 • vaeg vägg
 • höst skörd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/danska-1-glosor.11434632.html

Dela

Annonser