Dálkke-väder

Övningen är skapad 2015-12-08 av akaira. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • alás västerut
  • nuortas norrut
  • luksa österut
  • oarjjás söderut
  • allen váre li västerut är fjällen
  • Mån galgáv luksa jag ska österut
  • vuoje nuortas kör norrut
  • sån vuolgá oarjjás han/hon far söderut
  • dálkke väder

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dalkke-vader.5527171.html

Dela