Countries, Nationalities and Identities in the UK

Övningen är skapad 2020-11-06 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • komplicerad complicated
  • trupp troop
  • beväpnad armed
  • etablerad established
  • tvinga force
  • anta adopt
  • vildsint fierce
  • kvalificera qualify
  • betydande major
  • medborgare citizen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/countries-nationalities-and-identities-in-the-uk.10104093.html

Dela