Con destino a México

Övningen är skapad 2016-10-20 av jamimah. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • destino destination
 • viaje resa
 • revista (vecko-)tidning
 • leer läsa
 • puedo jag får, jag kan
 • claro que sí självklart
 • conocer känna (till)
 • este den här
 • por supuesto naturligtvis
 • a casa hem
 • eres du är
 • soy jag är
 • ¿no? eller hur?
 • vas a hacer du ska göra
 • en i,
 • que está allí som är där
 • cuánto tiempo vilken tid
 • vas a estar du ska vara
 • sólo bara
 • semana vecka
 • luego sedan
 • tengo que jag måste
 • volver återvända
 • al colegio till skolan
 • todo hela
 • vamos a ir vi ska åka
 • por qué varför
 • trabajar arbeta
 • dice que hon säger att
 • ciudad stad
 • fascinante fascinerande
 • es verdad det är sant
 • demasiado alltför
 • unos cirka
 • millión miljon
 • habitante invånare
 • en serio är det sant
 • así es så är det
 • número de teléfono telefonnummer
 • tiene que hon måste
 • tener tiempo ha tid
 • pues jamen
 • entonces
 • nos vemos vi ses

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/con-destino-a-mexico.6609970.html

Dela