compac3

Övningen är skapad 2022-07-30 av fohet. Antal frågor: 71.
Välj frågor (71)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • päronet är en dyr frukt la poire est un fruit cher
 • äpplet är en dyrare frukt la pomme est un fruit plus cher
 • persikan är den dyraste frukten la pêche est le fruit le plus cher
 • päronet är dyrt la poire est chère
 • äpplet är dyrare la pomme est plus chère
 • persikan är dyraste la pêche est la plus chère
 • Nice är en vacker stad Nice est une belle ville
 • Cannes är en vackrare stad Cannes est une plus belle ville
 • Paris är den vackraste staden Paris est la plus belle ville
 • råttan är farlig le rat est dangereux
 • grisen är farligare le cochon est plus dangereux
 • hästen är farligast le cheval est le plus dangereux
 • råttan är ett farligt djur le rat est un animal dangereux
 • grisen är ett farligare djur le cochon est un animal plus dangereux
 • hästen är det farligaste djuret le cheval est l’animal le plus dangereux
 • Brigitte Macron är viktig i Frankrike Brigitte Macron est une femme importante en France
 • Yaël Braun-Pivet är viktigare Yaël Braun-Pivet est plus importante
 • Yaël Braun-Pivet är en viktigare kvinna Yaël Braun-Pivet est une femme plus importante
 • Élisabeth Borne är viktigast Élisabeth Borne est la plus importante
 • Élisabeth Borne är den viktigaste kvinnan Élisabeth Borne est la femme la plus importante
 • otrolig incroyable
 • otroligare plus incroyable
 • otroligast(m) le plus incroyable
 • otroligast(f) la plus incroyable
 • dum idiot
 • dummare(m) plus idiot
 • dummare(f) plus idiote
 • dummast(m) le plus idiot
 • dummast(f) la plus idiote
 • Stefan är äldre än Sophie Stefan est plus vieux que Sophie
 • Stefan är äldst av alla Stefan est le plus vieux de tous
 • Stefan är den äldsta läraren Stefan est le plus vieux professeur
 • tuppen är lätt le coq est léger
 • kycklingen är lättare le poussin est plus léger
 • fjärilen är lättast le papillon est le plus léger
 • Jan är mindre tung än Stefan Jan est moins lourd que Stefan
 • Stefan är den minst trötta av alla Stefan est le moins fatigué de tous
 • Matilda är tröttare än Diana Matilda est plus fatiguée que Diana
 • Isabelle är tröttast av alla tjejerna Isabelle est la plus fatiguée de toutes les filles
 • Alice är ”mindre lång” än Leo Alice est moins grande que Leo
 • Oscar är kortare än Stefan Oscar est plus petite que Stefan
 • god – godare – godast bon – meilleur – le meilleur/la meilleure
 • bra – bättre . bäst bien – mieux – le mieux
 • en bra (god) basketspelare un bon joueur de basket
 • en bättre basketspelare un meilleur joueur de basket
 • den bästa basketspelaren le meilleur joueur de basket
 • den bästa basketspelerskan la meilleure joueuse de basket
 • den bästa skådespelaren le meilleur acteur
 • den bästa skåedespelerskan la meilleure actrice
 • en värdelös film un film nul
 • en värdelösare film un film plus nul
 • den mest värdelösa filmen le film le plus nul
 • dålig (m) mauvais
 • sämre (m) plus mauvais
 • sämst (m) le plus mauvais
 • dålig (f) mauvaise
 • sämre (f) plus mauvaise
 • sämst (f) la plus mauvaise
 • värre (m, f) pire
 • värst (m) le pire
 • värst (f) la pire
 • en dålig idé une mauvaise idée
 • en sämre idé une plus mauvaise idée
 • den sämsta idén la plus mauvaise idée
 • ett dåligt resultat un mauvais résultat
 • hans/hennes resultat är sämre än ditt resultat son résultat est pire que ton résultat
 • men mitt resultat är sämst (av resultaten) mais mon résultat est le pire (des résultats)
 • det är enkelt c’est facile
 • det är enklare c’est plus facile
 • det är enklast c’est le plus facile
 • enklast är att le plus facile c’est de.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/compac3.10981524.html

Dela