Come al solito verbformer

Övningen är skapad 2018-01-08 av sminchiola. Antal frågor: 240.
Välj frågor (240)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mi sveglio jag vaknar
 • ti svegli du vaknar
 • si sveglia han vaknar, hon vaknar, hen vaknar
 • mi alzo jag går upp
 • ti alzi du går upp
 • si alza han går upp, hon går upp, hen går upp
 • sto jag är, jag mår
 • stai du är, du mår
 • sta han är, han mår, hon är, hon mår, hen är, hen mår
 • vado jag går, jag åker
 • vai du går, du åker
 • va han går, han åker, hon går, hon åker, hen går, hen åker
 • ho jag har
 • hai du har
 • ha han har, hon har, hen har
 • mi vesto jag klär på mig
 • ti vesti du klär på dig
 • si veste han klär på sig, hon klär på sig, hen klär på sig
 • bevo jag dricker
 • bevi du dricker
 • beve han dricker, hon dricker, hen dricker
 • mangio jag äter
 • mangi du äter
 • mangia han äter, hon äter, hen äter
 • torno jag återvänder
 • torni du återvänder
 • torna han återvänder
 • mi lavo jag tvättar mig
 • ti lavi du tvättar dig
 • si lava han tvättar sig, hon tvättar sig, hen tvättar sig
 • mi pettino jag kammar mig
 • ti pettini du kammar dig
 • si pettina han kammar sig, hon kammar sig, hen kammar sig
 • mi trucco jag sminkar mig
 • ti trucchi du sminkar dig
 • si trucca han sminkar sig, hon sminkar sig, hen sminkar sig
 • mi metto jag tar på mig
 • ti metti du tar på dig
 • si mette han tar på sig, hon tar på sig, hen tar på sig
 • prendo jag tar
 • prendi du tar
 • prende han tar, hon tar, hen tar
 • preparo jag förbereder
 • prepari du förbereder
 • prepara han förbereder, hon förbereder, hen förbereder
 • guardo jag tittar på, jag tittar
 • guardi du tittar på, du tittar
 • guarda han tittar på, hon tittar på, hen tittar på, han tittar, hon tittar, hen tittar
 • mi faccio la doccia jag duschar
 • ti fai la doccia du duschar
 • si fa la doccia han duschar, hon duschar, hen duschar
 • leggo jag läser
 • leggi du läser
 • legge han läser, hon läser, hen läser
 • ascolto jag lyssnar på, jag lyssnar
 • ascolti du lyssnar på, du lyssnar
 • ascolta han lyssnar på, hon lyssnar på, hen lyssnar på, han lyssnar, hon lyssnar, hen lyssnar
 • mi preparo jag gör mig i ordning, jag förbereder mig
 • ti prepari du gör dig i ordning, du förbereder dig
 • si prepara han gör sig i ordning, han förbereder sig, hon gör sig i ordning, hon förbereder sig, hen gör sig i ordning, hen förbereder sig
 • sono jag är, de är
 • sei du är
 • è han är, hon är, hen är, den är, det är
 • mi addormento jag somnar
 • ti addormenti du somnar
 • si addormenta han somnar, hon somnar, hen somnar
 • abito jag bor
 • abiti du bor
 • abita han bor, hon bor, hen bor
 • abitiamo vi bor
 • abitate ni bor
 • abitano de bor
 • alleno jag tränar
 • alleni du tränar
 • allena han tränar, hon tränar, hen tränar
 • alleniamo vi tränar
 • allenate ni tränar
 • allenano de tränar
 • ascoltiamo vi lyssnar, vi lyssnar på
 • ascoltate ni lyssnar, ni lyssnar på
 • ascoltano de lyssnar, de lyssnar på
 • ballo jag dansar
 • balli du dansar
 • balla han dansar, han dansar, hen dansar
 • balliamo vi dansar
 • ballate ni dansar
 • ballano de dansar
 • canto jag sjunger
 • canti du sjunger
 • canta han sjunger, hon sjunger, hen sjunger
 • cantiamo vi sjunger
 • cantate ni sjunger
 • cantano de sjunger
 • ceno jag äter middag
 • ceni du äter middag
 • cena han äter middag, hon äter middag, hen äter middag
 • ceniamo vi äter middag
 • cenate ni äter middag
 • cenano de äter middag
 • comincio, inizio jag börjar
 • cominci, inizi du börjar
 • comincia, inizia han börjar, hon börjar, hen börjar
 • cominciamo, iniziamo vi börjar
 • cominciate, iniziate ni börjar
 • cominciano, iniziano de börjar
 • cuciniamo vi lagar mat
 • cucinate ni lagar mat
 • cucinano de lagar mat
 • frequento jag går på
 • frequenti du går på
 • frequenta han går på, hon går på, hen går på
 • frequentiamo vi går på
 • frequentate ni går på
 • frequentano de går på
 • gioco jag spelar, jag leker
 • giochi du spelar, du leker
 • gioca han spelar, han leker, hon spelar, hon leker, hen spelar, hen leker
 • giochiamo vi spelar, vi leker
 • giocate ni spelar, ni leker
 • giocano de spelar, de leker
 • guardiamo vi tittar, vi tittar på
 • guardate ni tittar, ni tittar på
 • guardano de tittar, de tittar på
 • guido jag kör
 • guidi du kör
 • guida han kör, hon kör, hen kör
 • guidiamo vi kör
 • guidate ni kör
 • guidano de kör
 • imparo jag lär mig
 • impari du lär dig
 • impara han lär sig, hon lär sig, hen lär sig
 • impariamo vi lär oss
 • imparate ni lär er
 • imparano de lär sig
 • lavoro jag jobbar, jag arbetar
 • lavori du jobbar, du arbetar
 • lavora han jobbar, han arbetar, hon jobbar, hon arbetar, hen jobbar, hen arbetar
 • lavoriamo vi jobbar, vi arbetar
 • lavorate ni jobbar, ni arbetar
 • lavorano de jobbar, de arbetar
 • mangiamo vi äter
 • mangiate ni äter
 • mangiano de äter
 • messaggio jag sms:ar
 • messaggi du sms:ar
 • messaggia han sms:ar, hon sms:ar, hen
 • messaggiamo vi sms:ar
 • messaggiate ni sms:ar
 • messaggiano de sms:ar
 • porto jag bär, jag skjutsar
 • porti du bär, du skjutsar
 • porta han bär, han skjutsar, hon bär, hon skjutsar, hen bär, hen skjutsar
 • portiamo vi bär, vi skjutsar
 • portate ni bär, ni skjutsar
 • portano de bär, de skjutsar
 • pranzo jag äter lunch
 • pranzi du äter lunch
 • pranza han äter lunch, hon äter lunch, hen äter lunch
 • pranziamo vi äter lunch
 • pranzate ni äter lunch
 • pranzano de äter lunch
 • prepariamo vi förbereder
 • preparate ni förbereder
 • preparano de förbereder
 • scarico jag laddar ner
 • scarichi du laddar ner
 • scarica han laddar ner, hon laddar ner, hen laddar ner
 • scarichiamo jag laddar ner
 • scaricate jag laddar ner
 • scaricano jag laddar ner
 • studio jag studerar
 • studi du studerar
 • studia han studerar, hon studerar, hen studerar
 • studiamo vi studerar
 • studiate ni studerar
 • studiano de studerar
 • telefono jag ringer till
 • telefoni jag ringer till
 • telefona jag ringer till
 • telefoniamo jag ringer till
 • telefonate jag ringer till
 • telefonano jag ringer till
 • torniamo vi återvänder
 • tornate ni återvänder
 • tornano de återvänder
 • chiudo jag stänger
 • chiudi du stänger
 • chiude han stänger, hon stänger, hen stänger
 • chiudiamo vi stänger
 • chiudete ni stänger
 • chiudono de stänger
 • leggiamo vi läser
 • leggete ni läser
 • leggono de läser
 • prendiamo vi tar
 • prendete ni tar
 • prendono de tar
 • apro jag öppnar
 • apri du öppnar
 • apre han öppnar, hon öppnar, hen öppnar
 • apriamo vi öppnar
 • aprite ni öppnar
 • aprono de öppnar
 • finisco jag slutar
 • finisci du slutar
 • finisce han slutar, hon slutar, hen slutar
 • finiamo vi slutar
 • finite ni slutar
 • finiscono de slutar
 • preferisco jag föredrar
 • preferisci du föredrar
 • preferisce han föredrar, hon föredrar, hen föredrar
 • preferiamo vi föredrar
 • preferite ni föredrar
 • preferiscono de föredrar
 • andiamo vi går, vi åker
 • andate ni går, ni åker
 • vanno de går, de åker
 • abbiamo vi har
 • avete ni har
 • hanno de har
 • siamo vi är
 • siete ni är
 • sono de är
 • facciamo vi gör
 • fate ni gör
 • fanno de gör
 • posso jag kan
 • puoi du kan
 • può han kan, hon kan, hen kan
 • rimango jag stannar, jag stannar kvar
 • rimani du stannar, du stannar kvar
 • rimane han stannar, han stannar kvar
 • esco jag går ut
 • esci du går ut
 • esce han går ut, hon går ut, hen går ut
 • voglio jag vill, jag vill ha
 • vuoi du vill, du vill ha
 • vuole han vill, hon vill, hen vill, han vill ha, hon vill ha, hen vill ha

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/come-al-solito-verbformer.7907769.html

Dela