Citronsyracykeln

Övningen är skapad 2016-10-15 av Pontusnord. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Antal kol i 1:sta steget (skriv som uttryck med minst tal först), ämnen som bildar ngt 2 + 4, acetyl CoA + oxaloacetat
 • Steg 2: Antal kol, ämne 6, citrate
 • Steg 3: Ämnen som lämnar NAD + H⁺ + CO₂
 • Steg 4: Antal kol, ämnen som lämnar 5, NAD + H⁺ + CO₂
 • Steg 5: Antal kol, ämne som lämnar GTP
 • Steg 6: Antal kol, ämne som lämnar 4, FADH₂
 • Steg 7: Antal kol 4
 • Steg 8: Antal kol, ämne som lämnar NADH + H⁺
 • Citronsyracykeln nettresultat av en cykel (ordning av hur många de bildar) 3NADH + 2CO₂ + GTP + FADH₂
 • Här sker citronsyracykeln mitokondriern
 • Vad gör vi med allt FADH₂ och NADH bildar ATP med hjälp av Syre
 • Sker innan cykeln pyrovatoxidation
 • Kommer efter citronsyracykeln oxidativ fosforylering
 • Skapar den oxidativa fosforyleringen ATP
 • Utnyttjar den oxidativa fosfylering för dess syfte proton gradient
 • Här sker den oxidativa fosforyleringen mitkondrierns innermembram

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/citronsyracykeln.6713111.html

Dela