Cirkulationssystemet

Övningen är skapad 2019-03-18 av ClickanPickan. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mellan lungorna mediastinum
 • hjärtsäck pericardium
 • hjärta cor
 • hjärtats serösa beklädnad epicardium
 • hjärtmuskelvägg myocardium
 • hjärtats serösa innerhinna endocardium
 • hjärtspets apex cordis
 • höger hjärtkammare ventriculus dexter
 • vänster hjärtkammare ventriculus sinister
 • höger hjärtförmak atrium dextrum
 • vänster hjärtförmak atrium sinistrum
 • klaffapparat mellan h förmak och h kammare valva atrioventricularis dextra (tricuspidalis)
 • klaffapparat mellan v förmak och v kammare valva atrioventricularis sinistra (mitralis, bicuspidalis)
 • pulmonalisklaff valva trunci pulmonalis
 • aortaklaff valva aortae
 • aorta uppåtstigande aorta ascendens
 • aortabågen arcus aortae
 • aorta nedåtstigande aorta descendens
 • kärlstam till höger arm och hals truncus brachiocephalicus
 • gemensamma halsartären arteria carotis communis
 • yttre halsartär a. carotis externa
 • inre halsartär a. carotis interna
 • nyckelbensartär a. subclavia
 • armhåleartär a. axillaris
 • överarmsartär a. brachialis
 • artär i underarmen på tumsidan a. radialis
 • artär i underarmen a. ulnaris
 • bukinälvsartärstam truncus coeliacus
 • övre tarmkäxartär a. mesenterica superior
 • undre tarmkäxartär a. mesenterica inferior
 • njurartär a. renalis
 • gemensam artärstam till bäckenet, benet a. iliaca communis
 • artär till bäckenorganen a. iliaca interna
 • artär till benet a. iliaca externa
 • lårbensartär a. femoralis
 • främre skenbensartär a. tibialis anterior
 • bakre skenbensartär a. tibialis posterior
 • fotryggsartär a. dorsalis pedis
 • uppåtstigande artärstam på väg till lungorna truncus pulmonalis
 • höger/vänster lungartär a. pulmonalis dextra/sinistra
 • högra/vänstra lungvenerna vv. pulmonales dextrae/sinistrae
 • övre hålven v. cava superior
 • nedre hålven v. cava inferior
 • inre halsven v. jugularis interna
 • yttre halsven v. jugularis externa
 • ytlig ven i armen v. cephalica
 • ytlig ven i underarmen v. basilica
 • höger/vänster kransartär a. coronaria dextra/sinistra
 • lymfsystem systema lymphaticum
 • lymfknutor nodi lymphatici
 • mjälte lien
 • stora lymfgången i buk och brösthålan ductus thoracicus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/cirkulationssystemet.8959557.html

Dela