Cirkulationssystemet (Bilder)


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (127)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Aorta
 • Chordae tendineae
 • Arcus aorta
 • Arteria pulmonalis dextra
 • Atrium dextrum
 • Septum interatriale
 • Vena cava superior
 • Trabeculae carneae
 • Valva tricuspidalis
 • Arteria pulmonalis sinistra
 • Atrium sinistrum
 • Cavitas pericardiaca
 • Endocardium
 • Lamina parietalis
 • Lamina visceralis
 • Musculus papillaris
 • Myocardium
 • Pericardium
 • Pericardium fibrosum
 • Septum interventriculare
 • Truncus pulmonalis
 • Valva aortae
 • Valva bicuspidalis
 • Valva trunci pulmonalis
 • Venae pulmonales sinistra
 • Ventriculus sinister
 • Vena cava inferior
 • Fossa ovalis
 • Musculi pectinati
 • Sinus coronarius (mynning)
 • Arteria coronaria dextra
 • Arteria coronaria sinistra
 • Annuli fibrosi
 • Anulus fibrosus
 • Aorta ascendens
 • Aorta descendens
 • Apex cordis
 • Auricula dextra
 • Auricula sinistra
 • Cavitas thoracis
 • Cor
 • Crus dextrum
 • Crus sinistrum
 • Facies diaphragmatica cordis
 • Facies pulmonalis cordis
 • Facies sternocostalis cordis
 • Fasciculus atrioventricularis
 • Mediastinum
 • Nodus atrioventricularis
 • Nodus sinuatrialis
 • Ostium atrioventriculare dextrum
 • Ostium atrioventriculare sinistrum
 • Pericardium serosum
 • Truncus fasciculus atrioventricularis
 • Rami subendocardiales
 • Ramus interventricularis anterior
 • Ramus interventricularis posterior
 • Sinus coronarius
 • Vena cordis magna
 • Vena cordis media
 • Vena cordis parva
 • Arteria subclavia
 • Arteria carotis communis
 • Arteria carotis externa
 • Arteria carotis interna
 • Arteria vertebralis
 • Vena jugularis externa
 • Vena jugularis interna
 • Vena subclavia
 • Arteria axillaris
 • Arteria brachialis
 • Arteria circumflexa humeri anterior
 • Arteria circumflexa humeri posterior
 • Arteria palmaris superficialis
 • Arteria radialis
 • Arteria subclavia
 • Arteria ulnaris
 • Truncus brachiocephalicus
 • Vena axillaris
 • Vena basilica
 • Vena brachialis
 • Vena cephalica
 • Vena radialis
 • Vena subclavia
 • Vena ulnaris
 • Venae brachiocephalicae
 • Aorta thoracica
 • Arteria hepatica communis
 • Arteria hepatica propria
 • Arteria iliaca communis
 • Arteria iliaca interna
 • Arteria ovarica
 • Arteria testicularis
 • Arteriae intercostales anteriores
 • Arteriae intercostales posteriores
 • Arteriae spinales
 • Vena azygos
 • Vena hemiazygos
 • Vena mesenterica inferior
 • Vena mesenterica superior
 • Vena ovarica dextra
 • Vena ovarica sinistra
 • Vena testicularis
 • Venae hepaticae
 • Venae intercostales anteriores
 • Venae intercostales posteriores
 • Arteria circumflexa femoris lateralis
 • Arteria circumflexa femoris medialis
 • Arteria dorsalis pedis
 • Arteria femoralis
 • Arteria fibularis
 • Arteria iliaca externa
 • Arteria poplitea
 • Arteria profunda femoris
 • Arteria tibialis anterior
 • Arteria tibialis posterior
 • Arteriae metatarsales dorsales
 • Vena femoralis
 • Vena iliaca communis
 • Vena iliaca externa
 • Vena iliaca interna
 • Vena poplitea
 • Vena profunda femoris
 • Vena saphena magna
 • Vena saphena parva
 • Vena tibialis anterior
 • Vena tibialis posterior

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/cirkulationssystemet-bilder.7873321.html

Dela

Annonser