Chez nous 1 chap. 2c

Övningen är skapad 2018-11-21 av SolCou. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • il est quelle heure? vad är klockan?
 • le salon vardagsrummet
 • il regarde han tittar på
 • un film en film
 • à la télé på tv
 • il est quatre heures klockan är fyra
 • pourquoi? hurså?
 • j'ai un match de foot jag har en fotbollsmatch
 • à cinq heures klockan fem
 • je suis en retard jag är sen
 • oh là là oj oj
 • tu es du är
 • toujours alltid
 • en retard försenad
 • dépêche-toi skynda dig
 • treize tretton
 • quatorze fjorton
 • quinze femton
 • seize sexton
 • dix-sept sjutton
 • dix-huit arton
 • dix-neuf nitton
 • vingt tjugo
 • zut tusan
 • il manque det fattas
 • un bonbon en karamell
 • le numéro vingt nummer tjugo
 • la journée de Ali Alis dag
 • à huit heure klockan åtta
 • je suis jag är
 • à l'école i skolan
 • j'ai jag har
 • français franska
 • suedois svenska
 • c'est difficile det är svårt
 • à midi mitt på dagen
 • je mange jag äter
 • à la cantine i matsalen
 • bon appétit smaklig måltid
 • un match de foot en fotbollsmatch
 • je dors jag sover
 • bonne nuit god natt
 • quelle heure est-il? hur mycket är klockan?
 • s'il te plaît är du snäll
 • je ne sais pas jag vet inte
 • je travaille jag arbetar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chez-nous-1-chap-2c.8671949.html

Dela