Charlie and the chocolate factory part 4

Övningen är skapad 2019-03-04 av ceclu_s. Antal frågor: 30.




Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rancid härsken
 • nauseate äckla
 • goggle stirra
 • eerie kuslig
 • tamper manipulera
 • shrivel skrumpna
 • ooze sippra
 • topple kollapsa
 • repulsive motbjudande
 • bulge bukta sig utåt
 • racket racket
 • wedge kil
 • gape glo
 • stew stuva
 • sly lömsk
 • wrestle brottas
 • whatsoever överhuvudtaget
 • wail jämra sig
 • clutch grepp
 • fiery eldig
 • perish gå förlorad
 • cling klamra
 • wander vandra runt
 • descend gå neråt
 • dumbfounded förstummad
 • clutter röra
 • gobble sluka
 • nudge lätt knuff
 • swerve vika av
 • slab platta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/charlie-and-the-chocolate-factory-part-4.8935729.html

Dela