Charlie and the chocolate factory part 3

Övningen är skapad 2019-03-02 av ceclu_s. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • astray åt fel håll
 • ludicrous galet
 • fumble fumla
 • beckon vifta till sig
 • poke sticka upp/peta hårt
 • mob stökig grupp
 • tender mör
 • bash slå hårt
 • cackle kackla/skratta otrevligt
 • hunch gissning
 • glint tillfälligt ljussken
 • frantically okontrollerat sätt
 • trudge gå tungt och bestämt
 • spout stråle
 • scoop skopa upp
 • brim kanten/överst på en behållare
 • crisp krispigt
 • flap fladdra
 • bustle skynda
 • perch plats högt upp
 • scramle rusa
 • swarm svärm
 • lap knä
 • meadow äng
 • masses massan
 • thrill spänning
 • peer leta, titta, sökande ögon
 • drift driva
 • spare tid/pengar över
 • broad bred
 • flabbergasted överumplad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/charlie-and-the-chocolate-factory-part-3.8931282.html

Dela