Chapter 6A

Övningen är skapad 2018-06-15 av Ljungbyholm456. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • colourful färggrann
 • huge väldig, mycket stor
 • typically typiskt
 • various olika, flera
 • climate klimat
 • zone zon, område
 • sacred helig
 • spicy kryddad, kryddstark
 • traditional traditionell
 • countryside landsbygd
 • third tredjedel
 • earn tjäna
 • while medan
 • humid fuktig
 • heavy kraftig
 • monsoon monsun
 • flood översvämning
 • arrival ankomst
 • Hindus hinduer
 • mustn´t får inte
 • harmed skadad
 • any något över huvud taget
 • way sätt
 • temple tempel
 • treat behandla
 • vegetarian vegetarian
 • each varje
 • romantic romantisk
 • rule styre
 • independent självständig, oberoende
 • official officiell
 • billion miljard

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapter-6a.8277489.html

Dela