Chapter 6, All about California

Övningen är skapad 2019-11-08 av Ursvik5. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • befolkning population
 • stor large
 • huvudstad capital
 • väga weigh
 • framgångsrik successful
 • gräva dig
 • kulle hill
 • spårvagn cable car
 • klättra climb
 • ung young
 • ingenjör engineer
 • natur scenery
 • berg mountain
 • öken desert
 • dyr, exklusiv exclusive

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapter-6-all-about-california.9427145.html

Dela