Chapter 4A

Övningen är skapad 2018-06-15 av Ljungbyholm456. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • snow snö
 • go skiing åka skidor
 • pisted pistad, preparerad
 • slope backe
 • keen entusiastisk
 • off-pist utanför de preparerade backarna
 • skier skidåkare
 • avalanche lavin
 • went off gick, startade
 • cabin stuga
 • less mindre
 • powder puder
 • condition förhållande
 • had been hade varit
 • sunshine solsken
 • run åk
 • halfway halvvägs
 • downhill nedför backen, störtlopp
 • waterfall vattenfall
 • lose förlora
 • What now? Vad skulle hon göra nu?
 • bent down böjde sig ner
 • cloud moln
 • thunder dån
 • scared rädd
 • paralysed paralyserad, förstenad
 • knock over slå omkull
 • blackness mörker
 • buried begravd
 • ski skida
 • keep hålla sig
 • rescue team räddningspatrull
 • survivor överlevare
 • ski pole skidstav
 • at once genast
 • dig for gräva efter
 • survive överleva
 • back protector ryggplatta
 • helmet hjälm

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapter-4a.8277412.html

Dela