Chapter 3B

Övningen är skapad 2018-06-15 av Ljungbyholm456. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • NYC New York City
 • L.A. Los Angeles
 • divided into indelad i
 • usually vanligtvis
 • find one´s way hitta
 • avenue aveny
 • run löpa,
 • best known mest känd
 • skyscraper skyskrapa
 • high hög
 • workplace arbetsplats
 • used to be var förr
 • tall hög
 • collapse kollapsa, störta samman
 • site plats
 • stand stå
 • harbor hamn
 • welcome välkomna, hälsa välkommen
 • since allt sedan
 • the Statue of Liberty Frihetsgudinnan
 • wide bred
 • built byggd
 • number of antal
 • vehicle fordon
 • cause orsaka
 • pollution föroreningar
 • worst värst
 • smog smog, rökblandad dimma
 • tour tur
 • admire beundra
 • handprint handavtryck
 • footprint fotavtryck
 • autograph autograf
 • concrete betong
 • Chinese kenesisk
 • everyone alla
 • glimpse skymt
 • celeb kändis
 • go shopping gå och handla
 • suntan solbränna
 • set gå ner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapter-3b.8277410.html

Dela