Chapter 1B

Övningen är skapad 2018-06-14 av Ljungbyholm456. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stage scen
 • symphony orchestra symfoniorkester
 • applause applåd, applåder
 • come to an end sluta, lägga sig i
 • opening bars öppningstakter
 • concerto konsert
 • violin fiol
 • chin haka
 • at the age of five vid fem års ålder
 • won vann
 • youth ungdom
 • guest soloist gästsolist
 • with hos
 • drove körde
 • success succé
 • the Royal Concert Hall Kungliga konserthuset
 • both både
 • rainy regnig
 • lean luta sig
 • windscreen wiper vindrutetorkare
 • made her fick henne att
 • rear light bakljus
 • crash smäll
 • silence tystnad
 • wet våt, blöt
 • sticky klibbig
 • pass out svimma
 • smile le
 • bandaged i bandage
 • hospital sjukhus
 • kind vänlig
 • while stund
 • so will you det kommer du också att vara
 • broken bruten
 • worry oroa sig
 • touch röra vid, stryka
 • cheek kind
 • stiff stel, styv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapter-1b.8277214.html

Dela

Annonser