Chapter 1A

Övningen är skapad 2018-09-03 av Ljungbyholm456. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fall vattenfall
 • run rinna, flyta
 • the Horseshoe Falls Hästskofallet
 • Canadian kanadensisk
 • plunge störta
 • rock klippblock
 • below nedanför
 • excited upprymd, till sig
 • go for a trip ta en tur
 • as när
 • got into steg ner i
 • boat båt
 • told sa till
 • life jacket flytväst
 • notice lägga märke till
 • pass passera
 • point of no return den punkt man inte kan vända tillbaka från
 • stream ström
 • swift snabb
 • edge kant
 • danger fara
 • quickly snabbt
 • fill fyllas
 • fell föll
 • toward emot, mot
 • shore strand
 • manage lyckas
 • hit slog i
 • down current undervattensström
 • bottom botten
 • dock kaj
 • tourist turist
 • as eftersom
 • threw kastade
 • be lucky to ha turen att
 • fair ljus, blond
 • safe i säkerhet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapter-1a.8277204.html

Dela