Chapter 14 - Harry the computer nerd

Övningen är skapad 2020-03-26 av Jonatan_Hedlund. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • secretly i hemlighet
 • worry oroa sig
 • honest ärlig
 • lazy lat
 • make it up hitta på något
 • made it up hittade på något
 • gear utrustning
 • ostrich struts
 • might kanske
 • skip hoppa över
 • last vara, hålla på
 • several flera, åtskilliga
 • German tysk
 • guy kille
 • work quite well fungera ganska bra
 • in a way på ett sätt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapter-14-harry-the-computer-nerd.9722825.html

Dela