Championnat de vocabulaire 6ème année Ösby

Övningen är skapad 2021-06-08 av Franskamedsanna. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • une lettre en bokstav/ett brev
 • Encore une fois ? En gång till?
 • Je suis fatigué. Jag är trött.
 • Tu as quel âge ? Hur gammal är du?
 • onze elva
 • mercredi onsdag
 • avril april
 • un animal ett djur
 • un ours en björn
 • Tu as vu combien d'animaux ? Hur många djur har du sett?
 • un arbre ett träd
 • C'est moi. Det är jag.
 • une vache en ko
 • un pays ett land
 • l'Espagne Spanien
 • je voudrais jag skulle vilja ha
 • enchanté trevligt att träffas
 • des raisins vindruvor
 • noir svart
 • s'il vous plaît är Ni snäll

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/championnat-de-vocabulaire-6eme-annee-osby.10448564.html

Dela

Annonser