Ch 9A La Tour Eiffel... + regelbundna er-verb

Övningen är skapad 2015-04-20 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lyssna écouter
 • arbeta travailler
 • tycka om aimer
 • tala parler
 • bo habiter
 • sjunga chanter
 • lämna quitter
 • ge donner
 • dansa danser
 • äta lunch déjeuner
 • var? où?
 • finns se trouve
 • men mais
 • man kan on peut
 • där borta là-bas
 • det är sant c'est vrai
 • hur? comment?
 • för att pour
 • dit y
 • aller
 • sedan puis
 • alors
 • stämmer det? c'est ça?
 • ja, just det oui, c'est ça
 • lycka till! bonne chance!
 • ha en trevlig dag! bonne journée!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ch-9a-la-tour-eiffel--regelbundna-er-verb.4514775.html

Dela