Ch 8A Bonjour d'Europe p.98

Övningen är skapad 2015-03-09 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • i Belgien en Belgique
 • fotboll le foot
 • litet petit
 • ett land un pays
 • men mais
 • många beaucoup de
 • nära près de
 • känt célèbre
 • för pour
 • armbandsur les montres
 • här ici
 • man kan on peut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ch-8a-bonjour-deurope-p-98.4287394.html

Dela