C'est quoi, réussir sa vie?

Övningen är skapad 2018-04-13 av zusanne. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vad? quoi?
 • att lyckas réussir
 • sitt liv sa vie
 • en ung man un jeune homme
 • sin dröm son rêve
 • att drömma rêver
 • framtid d'avenir
 • att vinna, tjäna gagner
 • mycket beaucoup
 • pengar d'argent
 • glad heureux
 • på alla dess plan sur tous ces plans
 • men mais
 • redan déjà
 • förstå compris
 • lätt facile
 • nu maintenant
 • att bli devenir
 • jag skulle älska att bli j'aimerais devenir
 • i början au début
 • han hade il avait
 • han hade ingenting il n'avait rien
 • bara seulement
 • han är känd il est connu
 • världen le monde
 • hela världen le monde entier
 • fortfarande encore
 • ung jeune
 • min examen mon bac
 • jag skulle vilja je voudrais
 • London Londres
 • där
 • finns det il y a
 • en skola une école
 • som qui
 • svårt dur
 • att komma in där d'y entrer
 • jag är redo je suis prêt
 • att realisera pour réaliser
 • min dröm mon rêve

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/cest-quoi-reussir-sa-vie.8179838.html

Dela