Cellens genetik; ord förståelse

Övningen är skapad 2019-03-04 av Moa102. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Deoxiribonukleinxyra: molekyl som lagrar informationen som utgör det biologiska arvet DNA
 • Ribonukleinsyra: ofta en "arbetskopia " av DNA. Lagrar informationen mer kortvarigt RNA
 • Ett enzym som fäster vid speciella start sekvenser på DNA RNA polymeras
 • De speciella sekvenserna som RNA polymeraset fäster på promotor
 • Är arbetskopian av den speciella DNA bit vars information ska utnyttjas i cellen mRNA
 • DNA delar inuti en gen, utan känd funktion intron
 • De delar av en gen som används för att tillverka protein exon
 • Processen där intronerna klipps bort innan RNA't transporteras ut ur cellkärnan splitsning
 • Cellens "proteinfabrik" Fungerar som ett enzym med bindningsplatser ribosom
 • kallas den plats vid protein tillverkning där en ny t-RNA kommer in med en aminosyra. (Första platsen) A plats
 • Efter A-platsen flyttar t-RNA molekylen till... P platsen
 • Sista platsen den tidigare bundna RNA molekylen flyttas till, lämnar ofta på en gång E plats
 • "ordet" i mRNA för en viss aminosyra, tre kvävebaser kodon
 • "Spegelbilden av kodon på tRNA antikodon
 • Hur kvävebaserna i en serie om tre kodar för en bestämd aminosyra genetiska koden
 • Förändring i arvsmassan mutation
 • Tre kvävebaser triplett
 • En DNA- molekyl och olika proteiner som bildar en enhet. Den blir synlig vid celldelning, då den är särskild packad. kromosom
 • Processen när information i mRNA används för att tillverka protein. translation
 • En del av en DNA-molekyl "skrivs om" till mRNA, som sedan styr bildningen av ett protein. transskription
 • När DNA- molekyler kopieras, så att det bildas två uppsättningar dubbelspiraler i stället för en enda. replikation
 • Den vanliga celldelningen. En cell blir till två dotterceller, som båda innehåller exakta kopior av de kromosomer som modercellen hade, och alltså samma gener. mitos
 • Den typ av celldelning som bildar könsceller, alltså celler med enkel kromosomuppsättning. meios
 • Kodar inte någon aminosyra utan avbryter translationen. (3st, tripletter) stoppkod
 • 1 triplett är .... kodar för aminosyran Metionin (Startar translationen) startkod

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/cellens-genetik-ord-forstaelse.8934128.html

Dela