Capítulo 11 En la ciudad

Övningen är skapad 2016-09-06 av mascaro. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • el dibujo bilden
 • la frase meningen
 • ¿cuáles?, cuáles vilka?, vilka
 • la oficina de turismo turistbyrå
 • la lado de bredvid, vid sidan om
 • la librería bokhandeln, bokaffären
 • la farmacia apoteket
 • el supermercado mataffären
 • el parque parken
 • delante de framför
 • la tienda de ropa klädaffären
 • encima de över
 • el metro tunnelbanan
 • enfrente de mittemot
 • detrás de bakom
 • la iglesia kyrkan
 • debajo de under
 • el pueblo byn
 • el campo landet
 • pues tja
 • nada que hacer inget att göra
 • la escuela skolan
 • la biblioteca biblioteket
 • estar lejos de ligga långt bort
 • media hora halvtimma
 • el barrio stadsdelen, kvarteret
 • de todo allt möjligt
 • el cine bion
 • el restaurante restaurangen
 • el club klubben
 • cosas así sådana saker
 • el polideportivo idrottshallen, idrottsplatsen
 • nuevo, nueva ny
 • estar cerca de ligga nära

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/capitulo-11-en-la-ciudad.6377761.html

Dela