Capitolo uno

Övningen är skapad 2022-11-11 av alba_rosati. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • si allontana (allontanarsi) avlägsna sig
 • ancora ännu, ytterligare
 • pensa a (pensare) tänka på
 • solito (sed)vanlig
 • frequenta (frequentare) besöka, umgås med,
 • antipatico otrevlig
 • noioso (lång)tråkig, tjatig
 • chiude (chiudere) stänga
 • si siede sätta sig
 • troppo alltför
 • pensare a tänka på
 • viaggiare resa
 • pericoloso farlig
 • così
 • preoccupato orolig
 • non più inte mer, längre
 • veloce snabb/snabbt
 • passare passera/åka förbi
 • cambiare byta (här underförstått tåg)
 • aspettare vänta (på)
 • sogno dröm
 • imparare lära sig
 • felice glad
 • fare pratica praktisera
 • subito genast (men även alldeles strax)
 • sciocco dum, fånig
 • favoloso sagolik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/capitolo-uno.11249678.html

Dela

Annonser