Cap.13 Una chica bonita

Övningen är skapad 2016-09-06 av mascaro. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • salen de går ut
 • ¿adónde? vart?
 • vamos vi går, vi åker, går vi, åker vi
 • ir , åka
 • voy jag går, jag åker, går jag, åker jag
 • primero, primera först
 • tomamos vi tar, tar vi
 • tomar ta
 • algo något
 • la cafetería kafeét
 • luego sedan, sen
 • compran de köper, köper de
 • comprar köpa
 • una hora en timme
 • más tarde senare
 • ¿qué hora es? vad är klockan?
 • son las cinco klockan är fem, klockan är 5
 • mira titta
 • mirar titta
 • ellas de flickorna
 • un poco lite
 • piensa que han tycker att, hon tycker att
 • vais ni går, går ni
 • el parque parken
 • los jóvenes ungdomarna
 • van de går, de åker, går de, åker de
 • suena den ringer
 • el móvil mobilen
 • ¿por qué? varför?
 • la prueba provet
 • venir komma
 • ¿qué pasa? vad händer
 • la moto motorcykeln
 • ¡qué mala suerte! vilken otur!
 • la entrada inträdesbiljetten
 • gratuito, gratuita gratis
 • el cine bion
 • en 20 minutos om 20 minuter
 • otro día en annan dag
 • ¿cuál? vilken?
 • ¿cuánto? hur mycket?
 • ¿cuándo? när?
 • ¿dónde? var?
 • ¿cómo? hur?
 • ¿qué? vad?
 • ¿quién? vem?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/cap-13-una-chica-bonita.6377347.html

Dela

Annonser