Cap.1-3

Övningen är skapad 2017-09-20 av mascaro. Antal frågor: 70.
Välj frågor (70)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hola hej
 • ¿cómo? vad?, hur?
 • te llamas du heter, heter du
 • me llamo jag heter, heter jag
 • y och
 • du
 • ¿qué tal? hur är det?
 • muy mycket
 • bien bra
 • gracias tack
 • adiós hej då
 • hasta luego vi ses, hejdå
 • uno ett, 1
 • dos två, 2
 • tres tre, 3
 • cuatro fyra, 4
 • cinco fem, 5
 • seis sex, 6
 • siete sju, 7
 • ocho åtta, 8
 • nueve nio, 9
 • diez tio, 10
 • ¿cómo? vad?, hur?
 • te llamas du heter, heter du
 • me llamo jag heter, heter jag
 • y och
 • du
 • ¿qué tal? hur är det?
 • muy mycket
 • bien bra
 • gracias tack
 • adiós hej då
 • hasta luego vi ses, hejdå
 • vives bor du, du bor
 • aquí här
 • en i,
 • vivo jag bor, bor jag
 • ¿dónde? var?
 • pero men
 • soy jag är, är jag
 • de från
 • Suecia Sverige
 • ah sí jaha, jaså
 • se llama heter den, den heter
 • la capital de Suecia Sveriges huvudstad
 • Estocolmo Stockholm
 • es den är, det är, är den, är det
 • una ciudad en stad
 • bonita fin
 • me gusta jag tycker om, jag gillar
 • mucho mycket
 • ¿te gusta? tycker du om den?
 • la playa stranden
 • claro självklart
 • dieciséis sexton, 16
 • diecisiete sjutton, 17
 • dieciocho arton, 18
 • diecinueve nitton, 19
 • veinte tjugo, 20
 • ¿cuántos años tienes? hur många år är du?, hur gammal är du?
 • ¿cuántos? hur många?
 • años år
 • tienes du har, du är
 • tengo jag är, jag har
 • yo jag
 • también också
 • hermanos syskon
 • ja
 • un hermano en bror
 • una hermana en syster

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/cap-1-3.7557215.html

Dela