Canções portuguesas

Övningen är skapad 2023-01-05 av SofiaSnovit. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ninguém ingen
 • coracao hjärta
 • crianca barn
 • solidao ensamhet
 • saber att veta
 • cancao sång
 • mundo världen
 • virar att vända
 • cima upp
 • mar havet
 • sonhar att drömma
 • sabor att smaka
 • beleza skönhet
 • dor smärta
 • sentido mening
 • acorda att vakna
 • esculacho övervinna
 • adianta lönlöst
 • chora att gråta
 • matar att döda
 • na balada på klubben
 • a galera publiken
 • tomar att ta
 • coragem mod
 • desde since
 • entao then
 • esse this
 • tampouco nor/neither

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/cancoes-portuguesas.11329101.html

Dela