Cambridge

Övningen är skapad 2022-08-10 av Gostahildebrandt. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avskaffande abolition
 • överflöda abound
 • utomlands abroad
 • frånvarande absent
 • klandra accuse
 • anpassa adapt
 • lögn hoax
 • dämpa quell
 • le smirk
 • orolig anxiety
 • upprymd elated
 • skandalös outrageous
 • förolämpad insulted
 • tacksamhet gratitude
 • dåligt humör mope around
 • göra sig bekväm revel in
 • CV resume
 • daggmask earthworm
 • lätta ease
 • invandrare immigrant
 • svullen bloated
 • prognos forecast
 • att börja med to take up
 • fräck cheeky
 • tar för sig för mycket freeloading
 • gift hitched
 • prestation accoplishment
 • förminska lessen
 • lyckligtvis fortunately
 • motsägande contradictory
 • överdrivet excessive
 • likasinnade like-minded
 • kamratskap companionship
 • nå ut reach out
 • ansöka om apply for
 • att förgrena sig to branch out
 • att slappna av to chill out
 • skild divorced
 • välja opt for
 • magkänsla gut feeling
 • finhacka mince
 • piffa till spruce up
 • fascinera dazzle
 • att känna sig halvdeprimerad to feel blue
 • halvbra humör pga väder gloomy

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/cambridge.10981801.html

Dela