Calculus

Övningen är skapad 2020-07-25 av kaelg001. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Partial fraction decomposition a/((x + b)(x + c)...(x + n)) = A/(x + b) + B/(x + c) + ... + m/(x + n)
 • i förhållanden till trigformlerna är tan(v) sin(v)/cos(v), 1/cot(v)
 • i förhållanden till trigformlerna är sin(v) tan(v)/cos(v), 1/csc
 • i förhållanden till trigformlerna är cos(v) sin(v)/tan(v), 1/sec
 • i förhållanden till vinklarna är tan(v) m/n
 • i förhållanden till vinklarna är sin(v) m/h
 • i förhållanden till vinklarna är cos(v) n/h
 • i förhållanden till vinklarna är sec(v) h/n
 • i förhållanden till vinklarna är cot(v) n/m
 • i förhållanden till vinklarna är csc(v) h/m
 • Punkten 0 r (1, 0)
 • Punkten π/12 r≈.262 ((√6+√2)/4, (√6-√2)/4)
 • Punkten π/10 r≈.314 (√(10+2√5)/4, (√5-1)/4)
 • Punkten π/8 r≈. ((√(2+√2)/2, √(2-√2)/2)
 • Punkten π/6 r≈.524 (√3/2, 1/2)
 • Punkten π/5 r≈.628 ((√5+1)/4, √(10-2√5)/4)
 • Punkten π/4 r≈.785 (√2/2, √2/2)
 • Punkten π/3 r≈1.08 (1/2, √3/2)
 • Punkten 3π/8 r≈. ((√(2-√2)/2, √(2+√2)/2)
 • Punkten 5π/12 r≈.262 ((√6-√2)/4, (√6+√2)/4)
 • Punkten π/2 r≈1.57 (0, 1)
 • Punkten π r≈3.14 (-1, 0)
 • sin(-v) sin(v)
 • cos(-v) cos(v)
 • ∫kx^n dx kx^(n+1)/(n+1)+C
 • ∫e^x dx e^x+C
 • ∫a^x dx (a>0, a≠1) a^x/ln(a)+C
 • ∫sin(x) dx -cos(x)+C
 • ∫cos(x) dx sin(x)+C
 • d/dx(a^x)C a^x⋅ln(a)
 • d/dx(ln(x)+C) 1/x
 • d/dx(log_a(x)+C) 1/x⋅ln(a)
 • d/dx(tan(x)+C) sec^2(x), 1/(cos^2(x), 1+tan^2(x)
 • d/dx(arcsin(x)+C) 1/√(1-x^2)
 • d/dx(arccos(x)+C) 1/√(1-x^2)
 • d/dx(arctann(x)+C) 1/(1+x^2)
 • Kjedjereglen (Chain rule) för derivata h(g(x))'=h'(g(x))⋅g'(x)
 • f(x)=h(g(x))=>f'(x) h'(g(x))⋅g'(x)
 • Produktreglen för derivatan d/dx(u⋅v)=du/dx(v)+dv/dx(u)
 • d/dx(u⋅v), (u(x)⋅v(x))' du/dx(v)+dv/dx(u), u⋅d/dx(v)+v⋅d/dx(u), v'(x)⋅u+u'(x)⋅v
 • d/dx(u/v), (u/v)', (u(x)/v(x))' dv/dx(u)-du/dx(v)/v^2, u'v-uv'/v^2
 • sin(π/6+2pn) v3/2
 • cos(π/6+2pn)) 1/2
 • cos(π/3+2pn)) √3/2
 • sin(π/3+2pn)) 1/2
 • cos(π/4+2pn)) √2/2
 • d/dx(x^n+C) nx^(n-1)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/calculus.8156962.html

Dela