C: re-verb, infinitiv

Övningen är skapad 2019-02-20 av cedvardsson. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • svara répondre
  • svara på, svara någon répondre à
  • återlämna, lämna tillbaka rendre
  • besöka någon rendre visite à
  • brevväxla correspondre
  • vänta attendre
  • sälja vendre
  • förlora perdre
  • höra entendre

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/c-re-verb-infinitiv.8653540.html

Dela