C: re-verb, futurum

Övningen är skapad 2019-02-20 av cedvardsson. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • jag ska höra je vais entendre
  • du kommer att förlora tu vas perdre
  • han kommer att svara på il va répondre à
  • hon ska sälja elle va vendre
  • vi kommer att vänta nous allons attendre
  • ni ska brevväxla vous allez correspondre
  • de (m) kommer att återlämna ils vont rendre
  • de (f) kommer att besöka elles vont rendre visite à

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/c-re-verb-futurum.8704013.html

Dela